Cenik šola rolanja

 Cena
5 dnevni tečaj 25 EUR
Najem opreme 1 EUR/dan